Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5570043665
Inštalácia
Inštalácia klienta WINIBEU

Suma:

DPH:

36,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
6/2023

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
27.01.2023
27.01.2023
10.02.2023
27.01.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES
Čs. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Erika Zalacková
-