Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2022/0442
Seminár
Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie

Suma:

DPH:

160,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
101/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
20.12.2022
20.12.2022
03.01.2023
20.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
-