Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2022/0438
Seminár
Seminár Kresba domov - 2 zamestnanci

Suma:

DPH:

190,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
83/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
14.12.2022
14.12.2022
28.12.2022
14.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
-