Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

BL00963
Nájomné na výdajník vody
Nájomné na ďalší výdajník vody pre zamestnancov a návštevníkov v priestoroch CPP Hlohovec

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

BL00963
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
10.02.2023
10.02.2023
10.02.2025
10.02.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Fontana Watercoolers, s.r.o.
Cementárska 15, 930 31 Stupava
35720662
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Pavel Uher
-