Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

70/2022
Odstránenie nedostatkov na elektrických zariadeniach
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov na elektrických zariadeniach.

Suma:

DPH:

50,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
12.12.2022
12.12.2022
12.12.2022
12.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Ondrej Majzel - REVEL
Záhradnícka 272/4, 920 03 Šulekovo
47125144
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Ondrej Majzel - REVEL
-