Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

9936653029
Magio Go internet
Pevný internet (vchod B)

Suma:

DPH:

25,90 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
15.12.2022
15.12.2022
15.12.2024
15.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Silvia Haburaj
-