Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Zmluva o dielo - 3/2022
Elektroinštalačné práce
Elektroinštalačné práce, demontáž jednotlivých prvkov elektroinštalácie, inštalačné práce nových prvkov elektro, montážne práce a zapojenie nových prvkov, merací protokol zásuviek.

Suma:

DPH:

218,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

-
18.10.2022
18.10.2022
21.10.2022
18.10.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Pavol Tkáč
Hlohová 14, 920 01 Hlohovec
-
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Pavol Tkáč
-