Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2022116
Vzdelávanie
"Kyberšikana, hate-speech a trolling, prevencia a riešenie kyberagresie" x 3

Suma:

DPH:

300,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
41/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
10.10.2022
10.10.2022
24.10.2022
10.10.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ViaSua Centrum systematickej prevencie
Továrenská, 811 09 Bratislava
51044421
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
ViaSua Centrum systematickej prevencie
-