Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

41/2022
Vzdelávanie
Objednávame si u Vás vzdelávanie "Kyberšikana, hate-speech a trolling, prevencia a riešenie kyberagresie" pre 3 zamestnancov.

Suma:

DPH:

300,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
03.10.2022
03.10.2022
03.10.2022
03.10.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ViaSua Centrum systematickej prevencie
Továrenská, 811 09 Bratislava
51044421
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
ViaSua Centrum systematickej prevencie
-