Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Zo dňa 14.11.2022
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP
Všestranné poskytovanie služieb na úseku ochrany v oblasti požiarnej ochrany a BOZP

Suma:

DPH:

75 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Štvrťročne
14.11.2022
01.01.2023
01.01.1970
Na neurčito
14.11.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Richard Zomborský, P.O. - TECH
Starý Hrádok 31, 935 56
35351241
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Bc. Richard Zoborský
Aktualizovaná zmluva pôvodnej zmluvy o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP z 1. marca 2010