Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

29/2022
Vzdelávanie
Objednávame si u Vás vzdelávanie "Dieťa s ADHD - ADD pre 1 zamestnanca.

Suma:

DPH:

90,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
02.09.2022
02.09.2022
02.09.2022
02.09.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

JabiS s. r. o.
Vinohradská 1365/6, 920 01 Hlohovec
53089022
PhDr. Stanislav Kunák
PaedDr. Jana Gajarská
-