Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

9929595810
Biznis linka M -Balík Biznis KlasikNET VDSL XL
Magio internet

Suma:

DPH:

38,58 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

9929595810
Telefonická objednávka

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
11.06.2021
03.06.2021
03.06.2023
11.06.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Katarína Stoláriková
-