Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

Balík 2P-AKCIA: Biznis NET+TP
Internet Biznis NET+TP VDSL Wow XL

Suma:

DPH:

5€
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

9929595808
Telefonická objednávka

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
19.10.2022
24.10.2022
03.06.2023
24.10.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Silvia Haburaj
Doplatok k pôvodnej službe.