Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

23/2022
Vyraďovacie konanie
Objednávame si u Vás vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov a ich bezpečnú fyzickú likvidáciu.

Suma:

DPH:

780,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
30.06.2022
30.06.2022
30.06.2022
30.06.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Archívna a registratúrna spoločnosť, s. r. o.
Kotešová 230, 013 61
36426369
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Jozef Chromiak
-