Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

7171309102
Poplatok za elektrickú energiu
Nedoplatok

Suma:

DPH:

81,73 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

120150494 zo dňa 19. 2. 2010 a dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2010
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
23.12.2010
23.12.2010
na neurčito
02.06.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
36677281
PhDr. Stanislav Kunák
ZSE Energia, a. s.
-