Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

145102638
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Zvoz 120l papier 12 x rok - 3 ks Zvoz 240l plasty 12 x rok - 3 ks

Suma:

DPH:

61,20 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

S21H100064
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

ročne
30.09.2021
30.09.2021
na neurčito
15.12.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

FCC Hlohovec s. r. o.
Šoltésova 22/3127, 920 01 Hlohovec
36280437
PhDr. Stanislav Kunák
FCC Hlohovec s. r. o.
-