Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

S21H100064
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dohodnuté činnosti -zber, preprava, znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Suma:

DPH:

61,20 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Jednorázovo ku koncu kalendárneho roka
30.09.2021
30.09.2021
Platná na neurčito
30.09.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

FCC Hlohovec s.r.o.
Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec
36280437
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Jaroslav Cintavý, JUDr. Mária Petríková
-