Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

20211133-02
Offline videosemináre
Prevod správy a vlastníctva dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v organizáciách štátnej správy a samosprávy - Eva Táčovská Aktuálna legislatíva ochrany osobných údajov (GDPR) a infozákonav praxi riaditeľa školy, školského zariadenia - Eva Táčovská Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy - Eva Táčovská Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q. roku 2021 (zľava) - Mária Nemcová

Suma:

DPH:

90,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
28/2021

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
02.11.2021
02.11.2021
12.11.2021
02.11.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Družstevná 232/2, 040 01 Košice
51424266
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Pavel Hlaváč
-