Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1620162430/2021
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-

Suma:

DPH:

68,32 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
08.04.2021
08.04.2021
30.11.2021
08.11.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
00312509
PhDr. Stanislav Kunák
Mesto Hlohovec - Eva Hudecová
-