Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

28/2021
Videosemináre
Objednávame si u Vás offline videosemináre: Prevod správy a vlastníctva dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v organizáciách štátnej správy a samosprávy Aktuálna legislatíva ochrany osobných údajov (GDPR) a infozákonav praxi riaditeľa školy, školského zariadenia Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q. roku 2021 (zľava)

Suma:

DPH:

90,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
02.11.2021
02.11.2021
02.11.2021
02.11.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Družstevná 232/2, 040 01 Košice
51424266
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Pavel Hlaváč
-