Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

2028776758
Dodatok k zmluve o pripojení: 033/7426988
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík, pripojenie pevnej linky 033/7426988

Suma:

DPH:

-
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

9929595808
1-794641080325

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
11.06.2021
11.06.2021
11.06.2023
11.06.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469
PhDr. Stanislav Kunák
Silvia Haburaj
-