Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5570037637
IVeS
Vykonanie ročnej účt. uzávierky

Suma:

DPH:

30,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

R_4/2010
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

ročne
18.01.2010
18.01.2010
na neurčito
10.02.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák
Ľudmila Kolarčíková - IVES
-