Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2594696646
Mesačný poplatok za mobilný paušál Orange
-

Suma:

DPH:

30,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

Dodatok 35697270 k zmluve A5066835
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
02.09.2019
02.09.2019
02.09.2021
06.02.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 Bratislava
35697270
PhDr. Stanislav Kunák
Orange Slovensko. a. s.
-