Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Zmluva o dielo - 1/2021
Vodoinštalatérske práce
Odstránenie havarijného stavu - vypustenie vykurovacieho systému, demontáž poškodeného kúrenárskeho potrubia, inštalácia nového kúrenárskeho potrubia a napustenie vykurovacieho systému.

Suma:

DPH:

150,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
22.01.2021
22.01.2021
23.01.2021
22.01.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Jozef Vlk
Koperníkova 1377/2A, 920 01 Hlohovec
-
PhDr. Stanislav Kunák
Jozef Vlk
-