Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

3/2021
Dotazník pre rodičov
BRIEF - dotazník - verzia pre rodičov

Suma:

DPH:

41,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Psychoprof, spol. s r. o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
34132988
PhDr. Stanislav Kunák
Psychoprof, spol. s r. o.
-