Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

202019; 202020
Vzdelávanie zamestnancov
Dyslexia, dysortografia - 1 zamestnanec. Problémové správanie u detí - 1 zamestnanec.

Suma:

DPH:

80,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
45/2020

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
14.12.2020
14.12.2020
28.12.2020
14.12.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

JabiS, s. r. o.
Vinohradská 1365/6, 920 01 Hlohovec
53089022
PhDr. Stanislav Kunák
PaedDr. Jana Gajarská
-