Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

122020
Údržba internetovej stránky
Preprodukcia, produkcia, údržba a aktualizácia www.centrumhc.sk

Suma:

DPH:

40,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

2/2020
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
01.04.2020
01.04.2020
na neurčito
10.12.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mgr. Art. Jozef Střelec
Koperníkova 93, 920 01 Hlohovec
živnostník, slobodný umelec
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Art. Jozef Střelec
-