Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

1/2020
Dodatok k Zmluve 2/2020 s platnosťou od 1. septembra 2020
Pravidelná preprodukcia, produkcia, údržba a aktualizácia IS.

Suma:

DPH:

40 €
-

K zmluve:

K objednávke:

2/2020
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
17.08.2020
01.09.2020
na neurčito
17.08.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Jozef Střelec
Koperníková 93, 920 01 Hlohovec, SR
živnostník, slobodný umelec
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Art. Jozef Střelec
www.centrumhc.sk