Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

820103
Nákup testov pre psychológov
Test školskej zrelosti (3ks), RR screening (1ks)

Suma:

DPH:

60,40 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
35/2020

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorazovo
19.11.2020
19.11.2020
03.12.2020
19.11.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
00681385
PhDr. Stanislav Kunák
-
-