Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

31/2020
Školenie
Objednávame si u vás vzdelávanie - Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností kamaráti Jabĺčka - účasť Mgr. Eva Kamzíková

Suma:

DPH:

75,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

OZ Zippy
Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava 36
51717514
PhDr. Stanislav Kunák
OZ Zippy
-