Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1620161131/2020
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stravebné odpady
-

Suma:

DPH:

68,33 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

kvartálne
10.09.2020
10.09.2020
30.09.2020
10.09.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
00312509
PhDr. Stanislav Kunák
Mesto Hlohovec - Bc. Miroslava Chovancová
-