Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Zmluva o dielo - 2/2020
Vodoinštalatérske práce
Demontáž a montáž: 2x vodovodná batéria, 3x syfón, 1x pisoár, 1x vodovodný ventil k pisoáru

Suma:

DPH:

50,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorazovo
08.07.2020
08.07.2020
14.07.2020
08.07.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Jozef Vlk
Koperníkova 1377/2A, 920 01 Hlohovec
-
PhDr. Stanislav Kunák
Jozef Vlk
-