Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

17/2020
Workshop pre špeciálnych pedagógov
Objednanie workshopu \"Diagnostika dyskalkúlie\" pre 2 zamestnancov.

Suma:

DPH:

98.00€
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorazovo
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Mirabilis -Súkromné centrum pre deti a mládež
Jesenského ul. 230/7, 958 01 Partizánske
48144169
PhDr. Stanislav Kunák
Mgr. Svetlana Stíhová
-