Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2005696208
PUZZLE X
Rozšírenie virtuálneho priestoru www.centrumhc.sk z 1GB na 10GB

Suma:

DPH:

3,18 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
11.05.2020
11.05.2020
25.05.2020
11.05.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o.
Košická 6, 821 09 Bratislava
36485161
PhDr. Stanislav Kunák
EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o.
-