Správa o činnosti v Centre poradenstva a prevencie Hlohovec