Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Správa o činnosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec