Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Pripravujeme

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár