Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Ako chrániť svoje dieťa pred sexuálnym obsahom a sexuálnym obťažovaním na internete