Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

Zmluva o dielo - 1/2020
Vodoinštalatérske práce
Vodoinštalatérske práce zamerané na inštaláciu nového WC a umývadla s batériou pre klientov (ženy)

Suma:

DPH:

90,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorazovo
27.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
-
27.01.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Jozef Vlk
Koperníkova 1377/2A, 920 01 Hlohovec
-
PhDr. Stanislav Kunák
Jozef Vlk