Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

7/2024
Inštalácia programov
Objednávame si u Vás inštaláciu programov WinPam, WinIBEU do nového počítača.

Suma:

DPH:

72,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
IVES Košice
-