Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

720220359
Office 2016
Office 2016 pre študentov a domácnosti - 5 ks

Suma:

DPH:

149,50 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
76/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
19.12.2022
19.12.2022
19.12.2022
19.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Softverovo, s. r. o.
Ľudmily Kraskovskej 21, 851 10 Bratislava
54962064
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Softverovo, s. r. o.
-