Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

71/2022
Tepovanie
Objednávame si u Vás tepovanie kobercov a 8 ks kresiel v priestoroch CPPPaP.

Suma:

DPH:

340,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
12.12.2022
12.12.2022
12.12.2022
12.12.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Perfect SKS
Podzámska 29, 920 01 Hlohovec
-
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
Perfect SKS
-