Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

5570040484
Ročná účtovná uzávierka
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v programe WinIBEU.

Suma:

DPH:

30,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
6/2022

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

ročne
14.02.2022
14.02.2022
28.02.2022
14.02.2022

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

IVES
Čs. armády 20, 041 18 Košice
00162957
PhDr. Stanislav Kunák
Erika Zalacková
-