Zmluva

Čislo:

Predmet:

Popis:

BL00963
Nájomná zmluva a zmluva kúpna
Nájom prístroja na temperáciu a dávkovanie pramenitej vody.

Suma:

DPH:

-
-

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne a podľa spotreby
10.12.2021
10.12.2021
09.10.2023
-
10.12.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Fontana Watercoolers s.r.o.
Rožňavská 2, 821 04 Bratislava
35720662
PhDr. Stanislav Kunák
Pavel Uher
Nájomná zmluva sa vzťahuje na prenájom prístroja. Kúpna zmluva sa vzťahuje na spotrebované barely s pramenitou vodou.