Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2021/0450
Testy
House - Tree - Person test x 2

Suma:

DPH:

316,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
60/2021

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
10.12.2021
10.12.2021
24.12.2021
10.12.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271
PhDr. Stanislav Kunák
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z.
-