Dodatok k zmluve

Čislo:

Predmet:

Popis:

A5066835
Dodatok k zmluve o pripojení: 0917799759
Aktivácia nového účastníckeho programu Go 20 bez zariadenia, mobilná linka 0917799759

Suma:

DPH:

18€
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

A5066835
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Mesačne
16.07.2021
16.07.2021
16.10.2022
16.07.2021

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
356 97 270
PhDr. Stanislav Kunák
Zuzana Nemečková
-