Objednávka

Čislo:

Predmet:

Popis:

44/2020
Inštalácia tlačiarne, programov WinPam a WinIBEU
Inštalácia programového vybavenia WinPam a WinIBEU do nového PC. Inštalácia tlačiarne. Tlač reedukačných pomôcok.

Suma:

DPH:

135,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

-
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

jednorázovo
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Ing. Roman Drgoň - ACOM
M. R. Štefánika 268/26, 920 01 Hlohovec
34306005
PhDr. Stanislav Kunák
Ing. Roman Drgoň
-