Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

2557246522
Mesačný poplatok za mobilný paušál Orange
-

Suma:

DPH:

30,00 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

356 97 270
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

mesačne
06.06.2020
06.06.2020
20.06.2020
06.06.2020

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 Bratislava
35697270
PhDr. Stanislav Kunák
Orange Slovensko. a. s.
-