12. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa do skupinového, preventívneho programu a informovaný súhlas