Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas