1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas