1. Žiadosť zákonného zástupcu o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas